EvanjelickýSudcov13,21

Sudcov 13:21

An­jel Hos­podinov sa viac Mánóachovi ani jeho žene nez­javil. Vtedy Mánóach po­znal, že to bol an­jel Hos­podinov.


Verš v kontexte

20 Keď vy­stupoval plameň z ol­tára k nebu, vzniesol sa an­jel Hos­podinov v plameni ol­tára na­hor, a Mánóach i jeho žena sa pri­zerali a pad­li tvárou na zem. 21 An­jel Hos­podinov sa viac Mánóachovi ani jeho žene nez­javil. Vtedy Mánóach po­znal, že to bol an­jel Hos­podinov. 22 Mánóach po­vedal svojej žene: Iste zo­mrieme, lebo sme videli Boha.

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

21 A po­tom sa už viacej ne­ukázal an­jel Hos­podinov ani Manoachovi ani jeho žene. Vtedy po­znal Mano­ach, že to bol an­jel Hos­podinov.

Evanjelický

21 An­jel Hos­podinov sa viac Mánóachovi ani jeho žene nez­javil. Vtedy Mánóach po­znal, že to bol an­jel Hos­podinov.

Ekumenický

21 Hos­podinov an­jel sa Mano­achovi ani jeho žene už ni­kdy nez­javil. Vtedy si Mano­ach uvedomil, že to bol Hos­podinov an­jel.

Bible21

21 Mano­ach ani jeho že­na pak už Hos­po­di­nova an­dě­la ne­vi­dě­li. Teh­dy si Mano­ach uvědo­mil, že to byl Hos­po­dinův an­děl.