EvanjelickýSofoniáš1,4

Sofoniáš 1:4

Vztiah­nem ruku na Júdu i na všet­kých obyvateľov Jeruzalema. Vy­kynožím z toh­to mies­ta zvyšky po Baalovi i meno žrecov spolu s kňaz­mi,


Verš v kontexte

3 Zmetiem človeka i zvieratá, zmetiem nebes­ké vtác­tvo i mor­ské ryby, i po­horšenie s bez­božník­mi, a vy­kynožím ľudí zo zeme - znie výrok Hos­podinov. 4 Vztiah­nem ruku na Júdu i na všet­kých obyvateľov Jeruzalema. Vy­kynožím z toh­to mies­ta zvyšky po Baalovi i meno žrecov spolu s kňaz­mi, 5 aj tých, čo sa na nás­trešiach nebes­kému voju klaňajú, čo klaňajú sa pri­sahajúc Hos­podinovi, aj na Mil­kóma pri­sahajú;

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A vy­striem svoju ruku na Júdu i na všet­kých obyvateľov Jeruzalema a vy­plienim z tohoto mies­ta ostatok Bála, meno kňazov sln­ka s inými kňazmi,

Evanjelický

4 Vztiah­nem ruku na Júdu i na všet­kých obyvateľov Jeruzalema. Vy­kynožím z toh­to mies­ta zvyšky po Baalovi i meno žrecov spolu s kňaz­mi,

Ekumenický

4 Svoju ruku vy­striem proti Jud­sku i proti všet­kým obyvateľom Jeruzalema. Vy­hladím z tohto mies­ta po­zos­tat­ky po Baálovi a meno mod­lár­skych kňazov;

Bible21

4 Vztáhnu ruku i na Ju­dua na všech­ny obyva­te­le Jeruzaléma. Na tom­to místě vy­hladímzbytky uctívání Baala, každou připo­mínku na kněží, kteří obětova­li mod­lám –