Bible21Sofoniáš1,4

Sofoniáš 1:4

Vztáhnu ruku i na Ju­dua na všech­ny obyva­te­le Jeruzaléma. Na tom­to místě vy­hladímzbytky uctívání Baala, každou připo­mínku na kněží, kteří obětova­li mod­lám –


Verš v kontexte

3 Smetu lidi i dobytek, smetu ne­bes­ké ptáky i mořské ryby – všech­na po­horšení spo­lu s ničemy! Vyhladím z po­vrchu země samo lidstvo, praví Hos­po­din. 4 Vztáhnu ruku i na Ju­dua na všech­ny obyva­te­le Jeruzaléma. Na tom­to místě vy­hladímzbytky uctívání Baala, každou připo­mínku na kněží, kteří obětova­li mod­lám – 5 ty, kdo se na stře­cháchklanějí ne­bes­ké­mu zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu je­jich Mo­lo­chu;

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A vy­striem svoju ruku na Júdu i na všet­kých obyvateľov Jeruzalema a vy­plienim z tohoto mies­ta ostatok Bála, meno kňazov sln­ka s inými kňazmi,

Evanjelický

4 Vztiah­nem ruku na Júdu i na všet­kých obyvateľov Jeruzalema. Vy­kynožím z toh­to mies­ta zvyšky po Baalovi i meno žrecov spolu s kňaz­mi,

Ekumenický

4 Svoju ruku vy­striem proti Jud­sku i proti všet­kým obyvateľom Jeruzalema. Vy­hladím z tohto mies­ta po­zos­tat­ky po Baálovi a meno mod­lár­skych kňazov;

Bible21

4 Vztáhnu ruku i na Ju­dua na všech­ny obyva­te­le Jeruzaléma. Na tom­to místě vy­hladímzbytky uctívání Baala, každou připo­mínku na kněží, kteří obětova­li mod­lám –

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček