EvanjelickýSkutky28,3

Skutky 28:3

Skutky apoštolov

Keď Pavel naz­bieral veľa raždia a kládol ho na vat­ru, vy­liez­la zmija, utekajúc pred horúčavou, a za­chytila sa mu o ruku.


Verš v kontexte

2 Domorod­ci sa správali k nám ne­obyčaj­ne prívetivo; roz­ložili totiž vat­ru, vzali nás všet­kých medzi seba, keďže začalo pršať a bolo chlad­no. 3 Keď Pavel naz­bieral veľa raždia a kládol ho na vat­ru, vy­liez­la zmija, utekajúc pred horúčavou, a za­chytila sa mu o ruku. 4 Keď domorod­ci videli, že mu to zvierat­ko visí na ruke, hovorili medzi sebou: Ten­to človek je iste vrah, keď mu tres­tajúca spravod­livosť nedop­raje života, hoci sa práve za­chránil z mora.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

3 A keď na­sbieral Pavel hromadu raždia a priložil na oheň, vy­šla vretenica z tep­la a pri­päla sa mu na ruku.

Evanjelický

3 Keď Pavel naz­bieral veľa raždia a kládol ho na vat­ru, vy­liez­la zmija, utekajúc pred horúčavou, a za­chytila sa mu o ruku.

Ekumenický

3 Keď Pavol naz­bieral hŕbu raždia a kládol z neho na oheň, za­hryz­la sa mu do ruky vretenica, ktorá unik­la pred horúčavou.

Bible21

3 Pavel na­sbíral hro­ma­du roští. Když přikládal na oheň, za­kous­la se mu do ruky zmi­je uni­kající před žárem.