RoháčekSkutky28,3

Skutky 28:3

Skutky apoštolov

A keď na­sbieral Pavel hromadu raždia a priložil na oheň, vy­šla vretenica z tep­la a pri­päla sa mu na ruku.


Verš v kontexte

2 A tamojší bar­bari nám pre­ukázali ne­obyčaj­nú ľudomil­nosť, lebo roz­ložili oheň a prijali nás všet­kých pre dážď, ktorý bol vtedy, a pre zimu. 3 A keď na­sbieral Pavel hromadu raždia a priložil na oheň, vy­šla vretenica z tep­la a pri­päla sa mu na ruku. 4 A jako videli bar­bari zviera, že visí s jeho ruky, hovorili si medzi sebou: Ten­to človek je is­tot­ne vrah, ktorému, hoci sa za­chránil z mora, nedala po­msta žiť.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

3 A keď na­sbieral Pavel hromadu raždia a priložil na oheň, vy­šla vretenica z tep­la a pri­päla sa mu na ruku.

Evanjelický

3 Keď Pavel naz­bieral veľa raždia a kládol ho na vat­ru, vy­liez­la zmija, utekajúc pred horúčavou, a za­chytila sa mu o ruku.

Ekumenický

3 Keď Pavol naz­bieral hŕbu raždia a kládol z neho na oheň, za­hryz­la sa mu do ruky vretenica, ktorá unik­la pred horúčavou.

Bible21

3 Pavel na­sbíral hro­ma­du roští. Když přikládal na oheň, za­kous­la se mu do ruky zmi­je uni­kající před žárem.