EvanjelickýSkutky28,19

Skutky 28:19

Skutky apoštolov

Keď sa však Židia tomu protivili, bol som nútený od­volať sa k cisárovi, ale nie (pre­to), aby som mal čo žalovať na svoj národ.


Verš v kontexte

18 tí ma vy­šet­rili a chceli pre­pus­tiť, pre­tože niet na mne viny, pre ktorú by som si za­sluhoval sm­rť. 19 Keď sa však Židia tomu protivili, bol som nútený od­volať sa k cisárovi, ale nie (pre­to), aby som mal čo žalovať na svoj národ. 20 Pre­to som vás teda zvolal, aby som vás videl a po­hovoril si s vami; lebo pre nádej Iz­raelovu nosím tieto reťaze.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale keď Židia protirečili tomu, bol som prinútený od­volať sa na cisára, no, nie ako čo by som mal niečo žalovať na svoj národ.

Evanjelický

19 Keď sa však Židia tomu protivili, bol som nútený od­volať sa k cisárovi, ale nie (pre­to), aby som mal čo žalovať na svoj národ.

Ekumenický

19 No Židia sa proti tomu po­stavili, a tak som bol donútený od­volať sa k cisárovi, ale nie pre­to, aby som z niečoho obžaloval svoj národ.

Bible21

19 Ži­dé však byli pro­ti, a tak jsem byl nu­cen od­vo­lat se k císaři – ovšem ne pro­to, abych žaloval na svůj národ.