EvanjelickýSkutky28,15

Skutky 28:15

Skutky apoštolov

Od­tiaľ až na námes­tie Api­ovo a k Trom krčmám prišli nám na­proti bratia, keď počuli o nás. Ako ich Pavel uzrel, ďakoval Bohu a nadobudol od­vahu.


Verš v kontexte

14 Tam sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme zo­stali u nich sedem dní. Tak sme prišli do Ríma. 15 Od­tiaľ až na námes­tie Api­ovo a k Trom krčmám prišli nám na­proti bratia, keď počuli o nás. Ako ich Pavel uzrel, ďakoval Bohu a nadobudol od­vahu. 16 Keď sme vošli do Ríma, [stot­ník odo­vzdal väzňov veliteľovi po­sád­ky], Pav­lovi do­volili bývať samému s vojakom, ktorý ho strážil.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

15 A od­tiaľ bratia, keď počuli o nás, prišli nám na­proti až po Api­ovo Forum, po námes­tie Apiovo, a ku Tres taber­nä, ku Trom krčmám. A keď ich videl Pavel, poďakoval Bohu, roz­veselil sa a nabral smelos­ti.

Evanjelický

15 Od­tiaľ až na námes­tie Api­ovo a k Trom krčmám prišli nám na­proti bratia, keď počuli o nás. Ako ich Pavel uzrel, ďakoval Bohu a nadobudol od­vahu.

Ekumenický

15 Keď sa tamojší bratia o nás do­počuli, prišli nám v ústrety až k Appiovmu Fóru a k Trom krčmám. Keď ich Pavol uzrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol od­vahu.

Bible21

15 Když o nás us­lyše­li tamější bratři, vy­š­li nám na­pro­ti až k Appi­ově tržiš­ti a další ke Třem krčmám. Jakmi­le je Pavel uvi­děl, vzdal díky Bohu a nabyl od­vahy.