EvanjelickýSkutky28,14

Skutky 28:14

Skutky apoštolov

Tam sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme zo­stali u nich sedem dní. Tak sme prišli do Ríma.


Verš v kontexte

13 Od­tiaľ sme sa plavili pop­ri po­breží a prišli do Re­gia; keď deň nato za­vial južný vietor, došli sme na druhý deň do Pute­ol. 14 Tam sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme zo­stali u nich sedem dní. Tak sme prišli do Ríma. 15 Od­tiaľ až na námes­tie Api­ovo a k Trom krčmám prišli nám na­proti bratia, keď počuli o nás. Ako ich Pavel uzrel, ďakoval Bohu a nadobudol od­vahu.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 kde sme našli bratov, ktorí nás prosili, žeby sme zo­stali u nich sedem dní, a tak sme prišli do Ríma.

Evanjelický

14 Tam sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme zo­stali u nich sedem dní. Tak sme prišli do Ríma.

Ekumenický

14 Tam sme našli bratov, ktorí nás pop­rosili, aby sme u nich zo­stali sedem dní. A tak sme prišli do Ríma.

Bible21

14 Tam jsme nalez­li bra­t­ry a na je­jich po­zvání jsme u nich tý­den zůstali. A tak jsme do­razi­li do Ří­ma.