RoháčekSkutky28,14

Skutky 28:14

Skutky apoštolov

kde sme našli bratov, ktorí nás prosili, žeby sme zo­stali u nich sedem dní, a tak sme prišli do Ríma.


Verš v kontexte

13 od­kiaľ sme išli okolo a prišli sme do Re­gia, a keď o deň ne­skoršie vial polud­niak, prišli sme na druhý deň do Po­tiól, 14 kde sme našli bratov, ktorí nás prosili, žeby sme zo­stali u nich sedem dní, a tak sme prišli do Ríma. 15 A od­tiaľ bratia, keď počuli o nás, prišli nám na­proti až po Api­ovo Forum, po námes­tie Apiovo, a ku Tres taber­nä, ku Trom krčmám. A keď ich videl Pavel, poďakoval Bohu, roz­veselil sa a nabral smelos­ti.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 kde sme našli bratov, ktorí nás prosili, žeby sme zo­stali u nich sedem dní, a tak sme prišli do Ríma.

Evanjelický

14 Tam sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme zo­stali u nich sedem dní. Tak sme prišli do Ríma.

Ekumenický

14 Tam sme našli bratov, ktorí nás pop­rosili, aby sme u nich zo­stali sedem dní. A tak sme prišli do Ríma.

Bible21

14 Tam jsme nalez­li bra­t­ry a na je­jich po­zvání jsme u nich tý­den zůstali. A tak jsme do­razi­li do Ří­ma.