EvanjelickýSkutky2,30

Skutky 2:30

Skutky apoštolov

Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou sľúbil, totiž, že z jeho po­tom­stva po­sadí na jeho trón,


Verš v kontexte

29 Mužovia, bratia! Môžem vám ot­vorene hovoriť o pat­riar­chovi Dávidovi, že umrel, po­chovali ho, a jeho hrob je až do dnešného dňa medzi na­mi. 30 Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou sľúbil, totiž, že z jeho po­tom­stva po­sadí na jeho trón, 31 pred­vídal a pred­povedal vzkriesenie Kris­tovo, že ani Jeho duša nezos­tala v pod­svetí, ani Jeho telo ne­videlo porušenie.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

30 A teda súc prorokom a vediac, že sa mu Bôh za­viazal prísahou, že z plodu jeho bedier, podľa tela, vzbudí Kris­ta a dosadí na jeho trón,

Evanjelický

30 Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou sľúbil, totiž, že z jeho po­tom­stva po­sadí na jeho trón,

Ekumenický

30 Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou za­viazal, že po­sadí na jeho trón po­tom­ka z jeho kr­vi,

Bible21

30 Jako pro­rok ale věděl, co mu Bůh za­s­lí­bil: přísahal mu, že na jeho trůn po­sadí jedno­ho z jeho vlastních po­tomků.