EkumenickýSkutky2,30

Skutky 2:30

Skutky apoštolov

Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou za­viazal, že po­sadí na jeho trón po­tom­ka z jeho kr­vi,


Verš v kontexte

29 Muži, bratia! Môžem vám smelo po­vedať aj toto: Pat­riar­cha Dávid zo­mrel a bol po­chovaný; jeho hrob sa až do dnešného dňa na­chádza u nás. 30 Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou za­viazal, že po­sadí na jeho trón po­tom­ka z jeho kr­vi, 31 videl do­predu a Kris­tovo vzkriesenie ohlásil výrokom: Ani nebol ponechaný na­pos­pas pod­svetiu, ani jeho telo ne­videlo porušenie.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

30 A teda súc prorokom a vediac, že sa mu Bôh za­viazal prísahou, že z plodu jeho bedier, podľa tela, vzbudí Kris­ta a dosadí na jeho trón,

Evanjelický

30 Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou sľúbil, totiž, že z jeho po­tom­stva po­sadí na jeho trón,

Ekumenický

30 Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou za­viazal, že po­sadí na jeho trón po­tom­ka z jeho kr­vi,

Bible21

30 Jako pro­rok ale věděl, co mu Bůh za­s­lí­bil: přísahal mu, že na jeho trůn po­sadí jedno­ho z jeho vlastních po­tomků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček