EvanjelickýRimanom5,8

Rimanom 5:8

List Rimanom

Ale Boh do­kazuje svoju lás­ku k nám tým, že Kris­tus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.


Verš v kontexte

7 Lebo za spravod­livého sot­vak­to umrie, aj keď sa za dob­rého azda nie­kto umrieť od­hod­lá. 8 Ale Boh do­kazuje svoju lás­ku k nám tým, že Kris­tus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. 9 O čo skorej budeme teda za­chránení od hnevu skr­ze Neho, keď sme teraz ospravedl­není Jeho kr­vou?!

späť na Rimanom, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale Bôh tak dokazuje svoju lás­ku na­proti nám, že keď sme my ešte boli hriešnik­mi, Kris­tus zo­mrel za nás.

Evanjelický

8 Ale Boh do­kazuje svoju lás­ku k nám tým, že Kris­tus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

Ekumenický

8 No Boh do­kazuje svoju lás­ku k nám tým, že Kris­tus zo­mrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

Bible21

8 Bůh ale dokazuje svou lás­ku k nám: Kri­stus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.