RoháčekRimanom5,8

Rimanom 5:8

List Rimanom

Ale Bôh tak dokazuje svoju lás­ku na­proti nám, že keď sme my ešte boli hriešnik­mi, Kris­tus zo­mrel za nás.


Verš v kontexte

7 Lebo sot­va kto kedy zomrie za spraved­livého, pre­tože za dob­rého by sa nie­kto snáď aj od­vážil zo­mrieť. 8 Ale Bôh tak dokazuje svoju lás­ku na­proti nám, že keď sme my ešte boli hriešnik­mi, Kris­tus zo­mrel za nás. 9 A tak tedy je o mnoho is­tejšie, že teraz, keď sme ospravedl­není jeho kr­vou, budeme za­chránení skr­ze neho od budúceho hnevu.

späť na Rimanom, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale Bôh tak dokazuje svoju lás­ku na­proti nám, že keď sme my ešte boli hriešnik­mi, Kris­tus zo­mrel za nás.

Evanjelický

8 Ale Boh do­kazuje svoju lás­ku k nám tým, že Kris­tus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

Ekumenický

8 No Boh do­kazuje svoju lás­ku k nám tým, že Kris­tus zo­mrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

Bible21

8 Bůh ale dokazuje svou lás­ku k nám: Kri­stus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.