EvanjelickýRimanom5,9

Rimanom 5:9

List Rimanom

O čo skorej budeme teda za­chránení od hnevu skr­ze Neho, keď sme teraz ospravedl­není Jeho kr­vou?!


Verš v kontexte

8 Ale Boh do­kazuje svoju lás­ku k nám tým, že Kris­tus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. 9 O čo skorej budeme teda za­chránení od hnevu skr­ze Neho, keď sme teraz ospravedl­není Jeho kr­vou?! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom sm­rťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli ne­priatelia, o čo skorej budeme za­chránení Jeho životom, keď sme zmierení?!

späť na Rimanom, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak tedy je o mnoho is­tejšie, že teraz, keď sme ospravedl­není jeho kr­vou, budeme za­chránení skr­ze neho od budúceho hnevu.

Evanjelický

9 O čo skorej budeme teda za­chránení od hnevu skr­ze Neho, keď sme teraz ospravedl­není Jeho kr­vou?!

Ekumenický

9 Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedl­není jeho kr­vou, budeme skr­ze neho za­chránení pred hnevom.

Bible21

9 Jsme-li teď jeho krví osprave­dlněni, čím spíše jím bu­de­me za­chráněni před Božím hněvem!