EvanjelickýRimanom10,20

Rimanom 10:20

List Rimanom

Po­tom Izai­áš má od­vahu po­vedať: Dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali, a zjavil som sa tým, čo sa ne­pýtali na mňa.


Verš v kontexte

19 Ale spytujem sa: Či ne­pochopil Iz­rael? Mojžiš pr­vý hovorí: Urobím vás žiar­livými na tých, čo nie sú národom, oproti nerozum­nému národu popudím vás k hnevu. 20 Po­tom Izai­áš má od­vahu po­vedať: Dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali, a zjavil som sa tým, čo sa ne­pýtali na mňa. 21 Ale Iz­raelovi hovorí: Celý deň som vy­stieral ruky po ne­povoľnom a vzdorovitom ľude.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

20 A Izai­áš sa od­važuje a hovorí: Naj­dený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne ne­pýtali.

Evanjelický

20 Po­tom Izai­áš má od­vahu po­vedať: Dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali, a zjavil som sa tým, čo sa ne­pýtali na mňa.

Ekumenický

20 Izai­áš sa od­važuje po­vedať: Dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali, dal som sa po­znať tým, čo sa na mňa ne­pýtali.

Bible21

20 Iza­iáš to říká ještě odvážněji: „Dal jsem se najít těm, kdo mě nehledali, ukázal jsem se těm, kdo o mě nestáli.“