RoháčekRimanom10,20

Rimanom 10:20

List Rimanom

A Izai­áš sa od­važuje a hovorí: Naj­dený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne ne­pýtali.


Verš v kontexte

19 Ale hovorím: Či ozaj ne­poz­nal Iz­rael? Pr­vý hovorí Mojžiš: Ja vás po­hnem k žiar­livos­ti pri národe, k­torý nie je národom; pri nerozum­nom národe vás popudím k hnevu. 20 A Izai­áš sa od­važuje a hovorí: Naj­dený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne ne­pýtali. 21 Ale o Iz­raelovi hovorí: Celý deň som vy­stieral svoje ruky k ľudu ne­pos­lušnému a protirečiacemu.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

20 A Izai­áš sa od­važuje a hovorí: Naj­dený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne ne­pýtali.

Evanjelický

20 Po­tom Izai­áš má od­vahu po­vedať: Dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali, a zjavil som sa tým, čo sa ne­pýtali na mňa.

Ekumenický

20 Izai­áš sa od­važuje po­vedať: Dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali, dal som sa po­znať tým, čo sa na mňa ne­pýtali.

Bible21

20 Iza­iáš to říká ještě odvážněji: „Dal jsem se najít těm, kdo mě nehledali, ukázal jsem se těm, kdo o mě nestáli.“