Bible21Římanům10,20

Římanům 10:20

Iza­iáš to říká ještě odvážněji: „Dal jsem se najít těm, kdo mě nehledali, ukázal jsem se těm, kdo o mě nestáli.“


Verš v kontexte

19 Ptám se te­dy: Copak Iz­rael ne­ro­zuměl? Už Mo­jžíš kdy­si řekl: „Kvůli těm, kdo nejsou národ, vzbudím ve vás žárlivost, kvůli ne­vědo­mé­mu náro­duvás po­pudím k hněvu.“ 20 Iza­iáš to říká ještě odvážněji: „Dal jsem se najít těm, kdo mě nehledali, ukázal jsem se těm, kdo o mě nestáli.“ 21 O Iz­rae­li však říká: „Po ce­lý den jsem vztahoval ru­cek lidu ne­věřící­mu a vzpurnému.“

späť na Římanům, 10

Príbuzné preklady Roháček

20 A Izai­áš sa od­važuje a hovorí: Naj­dený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne ne­pýtali.

Evanjelický

20 Po­tom Izai­áš má od­vahu po­vedať: Dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali, a zjavil som sa tým, čo sa ne­pýtali na mňa.

Ekumenický

20 Izai­áš sa od­važuje po­vedať: Dal som sa náj­sť tým, čo ma nehľadali, dal som sa po­znať tým, čo sa na mňa ne­pýtali.

Bible21

20 Iza­iáš to říká ještě odvážněji: „Dal jsem se najít těm, kdo mě nehledali, ukázal jsem se těm, kdo o mě nestáli.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček