EvanjelickýRimanom1,15

Rimanom 1:15

List Rimanom

a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium.


Verš v kontexte

14 Dlžníkom som Grékom aj Neg­rékom, múd­rym aj nerozum­ným, 15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium. 16 Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium (Kris­tovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Tak­to tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zves­tovať evan­jelium.

Evanjelický

15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium.

Ekumenický

15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium.

Bible21

15 takže pokud jde o mě, jsem od­hod­lán kázat evange­li­um i u vás v Římě.