EkumenickýRimanom1,15

Rimanom 1:15

List Rimanom

a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium.


Verš v kontexte

14 Som dlžník Grékom aj bar­barom, múd­rym aj nerozum­ným, 15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium. 16 Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, po­tom Gréka.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Tak­to tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zves­tovať evan­jelium.

Evanjelický

15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium.

Ekumenický

15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium.

Bible21

15 takže pokud jde o mě, jsem od­hod­lán kázat evange­li­um i u vás v Římě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček