Bible21Římanům1,15

Římanům 1:15

takže pokud jde o mě, jsem od­hod­lán kázat evange­li­um i u vás v Římě.


Verš v kontexte

14 Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i pro­stých, 15 takže pokud jde o mě, jsem od­hod­lán kázat evange­li­um i u vás v Římě. 16 Ne­stydím se za evange­li­um – vž­dyť je to Boží moc ke spa­sení každého, kdo věří, předně Ži­da, ale i Ře­ka.

späť na Římanům, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Tak­to tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zves­tovať evan­jelium.

Evanjelický

15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium.

Ekumenický

15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium.

Bible21

15 takže pokud jde o mě, jsem od­hod­lán kázat evange­li­um i u vás v Římě.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček