EvanjelickýPríslovia27,15

Príslovia 27:15

Ne­pres­taj­né kvap­kanie v čase prívalu a svár­livá žena sa podobajú:


Verš v kontexte

14 Keď nie­kto včas­ráno pri­hlas­no žeh­ná blížneho, budú to po­kladať za pre­klínanie.
15 Ne­pres­taj­né kvap­kanie v čase prívalu a svár­livá žena sa podobajú:
16 kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

15 Ustavičné kvap­kanie v deň prívalu a svár­livá žena sú si rov­né.

Evanjelický

15 Ne­pres­taj­né kvap­kanie v čase prívalu a svár­livá žena sa podobajú:

Ekumenický

15 Ustavičný lejak v daždivom dni a hašterivá žena sú si podob­né,

Bible21

15 Věčné­mu crčení v ob­dobí dešťůse haš­teřivá že­na podobá.