RoháčekPríslovia27,15

Príslovia 27:15

Ustavičné kvap­kanie v deň prívalu a svár­livá žena sú si rov­né.


Verš v kontexte

14 Tomu, kto veľkým hlasom dob­rorečí svoj­mu priateľovi vstanúc skoro za rána, počíta sa to za zlorečenie.
15 Ustavičné kvap­kanie v deň prívalu a svár­livá žena sú si rov­né.
16 Ten, kto by ju chcel ukryť, ukrýva vietor, a olej sa vy­skyt­ne jeho pravici.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

15 Ustavičné kvap­kanie v deň prívalu a svár­livá žena sú si rov­né.

Evanjelický

15 Ne­pres­taj­né kvap­kanie v čase prívalu a svár­livá žena sa podobajú:

Ekumenický

15 Ustavičný lejak v daždivom dni a hašterivá žena sú si podob­né,

Bible21

15 Věčné­mu crčení v ob­dobí dešťůse haš­teřivá že­na podobá.