EvanjelickýPríslovia26,20

Príslovia 26:20

Kde niet dreva, has­ne oheň, kde niet ohovárania, tích­ne svár.


Verš v kontexte

19 je človek, ktorý klame svoj­ho blížneho, a po­tom po­vie: Ja som len žar­toval.
20 Kde niet dreva, has­ne oheň, kde niet ohovárania, tích­ne svár.
21 Čím je uhlie pah­rebe a drevo ohňu, tým je šk­riep­ny človek pri roz­dúchavaní sváru.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

20 Keď neni dreva, zhas­ne oheň, a keď niet pletichára, utích­ne svár.

Evanjelický

20 Kde niet dreva, has­ne oheň, kde niet ohovárania, tích­ne svár.

Ekumenický

20 Keď nieto dreva, vy­has­ne oheň keď niet klebet­níka, utích­ne zvada.

Bible21

20 Chybí-li dře­vo, has­ne žár; chybí-li po­mlou­vač, tich­ne svár.