EvanjelickýPríslovia26,21

Príslovia 26:21

Čím je uhlie pah­rebe a drevo ohňu, tým je šk­riep­ny človek pri roz­dúchavaní sváru.


Verš v kontexte

20 Kde niet dreva, has­ne oheň, kde niet ohovárania, tích­ne svár.
21 Čím je uhlie pah­rebe a drevo ohňu, tým je šk­riep­ny človek pri roz­dúchavaní sváru.
22 Slová ohovárača sú ako po­chúťka, zo­stupujú až do út­rob tela.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

21 Vy­has­lý uhoľ p­ridať k žeravému uhliu a drevo k ohňu, tak i svárlivý človek roz­nietiť spor.

Evanjelický

21 Čím je uhlie pah­rebe a drevo ohňu, tým je šk­riep­ny človek pri roz­dúchavaní sváru.

Ekumenický

21 Ako uhlie pah­rebu a drevo oheň, roz­nieti šk­riep­ny človek spor.

Bible21

21 Uhlí je pro výheň, dře­vo pro oheň, svárlivý člověk pro vzplanutí ro­ze­pře.