EvanjelickýPríslovia17,22

Príslovia 17:22

Radost­né srd­ce je dob­rým liekom, ale zronený duch vy­sušuje kos­ti.


Verš v kontexte

21 Kto splodí bláz­na, bude mať žiaľ; otec ne­má z bláz­na radosť.
22 Radost­né srd­ce je dob­rým liekom, ale zronený duch vy­sušuje kos­ti.
23 Bez­božný taj­ne prijíma ú­platok, aby pop­rek­rúcal chod­níky práva.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

22 Radost­né srd­ce je výbor­ným liekom; ale zronený duch suší kos­ti.

Evanjelický

22 Radost­né srd­ce je dob­rým liekom, ale zronený duch vy­sušuje kos­ti.

Ekumenický

22 Radost­né srd­ce na­pomáha uzdravenie, no skľúčený duch vy­sušuje kos­ti.

Bible21

22 Ra­dostné srd­ce – nej­lepší lék, ztrápený duch je kostižer.