EvanjelickýPríslovia14,7

Príslovia 14:7

Odíď od bláz­na, aj tak tam ne­poz­náš roz­um­né pery.


Verš v kontexte

6 Po­smešník hľadá múd­rosť, ale nadar­mo, avšak pre roz­um­ného je po­znanie ľah­ké.
7 Odíď od bláz­na, aj tak tam ne­poz­náš roz­um­né pery.
8 Opatr­ný múd­rosťou chápe svoju ces­tu, blázon sa svojou hlúposťou oklame.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

7 Iď zp­red muža bláz­na, a ne­poz­náš u neho rtov známos­ti.

Evanjelický

7 Odíď od bláz­na, aj tak tam ne­poz­náš roz­um­né pery.

Ekumenický

7 Odíď spred hlúpeho muža, veď z jeho pier nedočkáš sa po­znania.

Bible21

7 Tup­ci se radě­ji ob­lou­kem vyhni, z jeho rtů se pře­ce nic ne­do­zvíš.