EvanjelickýPríslovia13,1

Príslovia 13:1

Múd­ry syn po­slúcha na­pomínanie ot­covo, ale po­smešník ne­počúva kar­hanie.


Verš v kontexte

1 Múd­ry syn po­slúcha na­pomínanie ot­covo, ale po­smešník ne­počúva kar­hanie.
2 Z ovocia úst človek jedáva dob­ré, ale žiadosť ne­ver­ných znamená násilie.
3 Kto si dá po­zor na ús­ta, za­chová si život, tomu však, kto rozt­vára pery, hrozí skaza.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Múd­ry syn p­rijíma kázeň ot­covu, ale po­smievač ne­počúva že­hrania.

Evanjelický

1 Múd­ry syn po­slúcha na­pomínanie ot­covo, ale po­smešník ne­počúva kar­hanie.

Ekumenický

1 Múd­ry syn, to je ot­cova výchova, no po­smešník ne­počúva výčit­ky.

Bible21

1 Moud­rý syn při­jímá ot­covo poučení, drzoun však nes­lyší ani na hroz­by.