EkumenickýPríslovia13,1

Príslovia 13:1

Múd­ry syn, to je ot­cova výchova, no po­smešník ne­počúva výčit­ky.


Verš v kontexte

1 Múd­ry syn, to je ot­cova výchova, no po­smešník ne­počúva výčit­ky.
2 Z ovocia svojich slov každý za­kúsi dob­ro, zrad­covia však bažia po násilí.
3 Ten, kto si dáva po­zor na ús­ta, chráni si život, no tomu, čo si naširoko ot­vára ús­ta, hrozí po­hroma.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Múd­ry syn p­rijíma kázeň ot­covu, ale po­smievač ne­počúva že­hrania.

Evanjelický

1 Múd­ry syn po­slúcha na­pomínanie ot­covo, ale po­smešník ne­počúva kar­hanie.

Ekumenický

1 Múd­ry syn, to je ot­cova výchova, no po­smešník ne­počúva výčit­ky.

Bible21

1 Moud­rý syn při­jímá ot­covo poučení, drzoun však nes­lyší ani na hroz­by.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček