EvanjelickýPríslovia13,3

Príslovia 13:3

Kto si dá po­zor na ús­ta, za­chová si život, tomu však, kto rozt­vára pery, hrozí skaza.


Verš v kontexte

2 Z ovocia úst človek jedáva dob­ré, ale žiadosť ne­ver­ných znamená násilie.
3 Kto si dá po­zor na ús­ta, za­chová si život, tomu však, kto rozt­vára pery, hrozí skaza.
4 Lenivec baží, a ne­má nič, ale túžba usilov­ných bude na­pl­nená.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 Ten, kto strežie svoje ús­ta, os­tríha svoju dušu; kto príliš rozt­vára svoje rty, na toho p­rij­de zkaza.

Evanjelický

3 Kto si dá po­zor na ús­ta, za­chová si život, tomu však, kto rozt­vára pery, hrozí skaza.

Ekumenický

3 Ten, kto si dáva po­zor na ús­ta, chráni si život, no tomu, čo si naširoko ot­vára ús­ta, hrozí po­hroma.

Bible21

3 Kdo hlídá svo­je ús­ta, svou duši opatruje, na po­vídavé rty při­jde záhu­ba.