EvanjelickýPríslovia12,20

Príslovia 12:20

Pod­vod je v srd­ci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k po­koju.


Verš v kontexte

19 Prav­divé pery ob­stoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu.
20 Pod­vod je v srd­ci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k po­koju.
21 Ne­prihodí sa spravod­livým nijaké nešťas­tie, ale bez­božní sú pl­ní po­hrôm.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

20 Lesť je v srd­ci tých, ktorí vy­mýšľajú zlé; ale tí, ktorí radia to, čo donáša pokoj, majú radosť.

Evanjelický

20 Pod­vod je v srd­ci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k po­koju.

Ekumenický

20 V srdci tých, čo snujú zlo, je pod­vod, kým v tých, čo šíria po­koj, je radosť.

Bible21

20 Zlo­my­s­lní mají v srd­ci jen faleš, mírumilovní ži­jí v ra­dosti.