EvanjelickýPríslovia12,19

Príslovia 12:19

Prav­divé pery ob­stoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu.


Verš v kontexte

18 Kto neroz­vážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múd­rych lieči.
19 Prav­divé pery ob­stoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu.
20 Pod­vod je v srd­ci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k po­koju.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

19 Prav­divé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu.

Evanjelický

19 Prav­divé pery ob­stoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu.

Ekumenický

19 Prav­divé pery ob­stoja vždy, falošný jazyk však len chvíľku.

Bible21

19 Prav­do­mluvné rty ob­sto­jí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik.