EvanjelickýPríslovia10,20

Príslovia 10:20

Jazyk spravod­livého je naj­lepšie strieb­ro, myseľ bez­božných je málo hod­na.


Verš v kontexte

19 Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ov­láda svoje pery, koná roz­um­ne.
20 Jazyk spravod­livého je naj­lepšie strieb­ro, myseľ bez­božných je málo hod­na.
21 Pery spravod­livého vedú mnohých, bláz­ni však umierajú nerozum­nosťou.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

20 Jazyk spraved­livého je výbor­ným strieb­rom; srd­ce bez­božných s jeho roz­umom stojí za málo.

Evanjelický

20 Jazyk spravod­livého je naj­lepšie strieb­ro, myseľ bez­božných je málo hod­na.

Ekumenický

20 Číre strieb­ro je jazyk spravod­livého, ale srd­ce bez­božníkov za veľa ne­stojí.

Bible21

20 Jazyk sprave­dlivého je ryzí stříbro, srdce ničemů za nic ne­sto­jí.