EvanjelickýPríslovia10,21

Príslovia 10:21

Pery spravod­livého vedú mnohých, bláz­ni však umierajú nerozum­nosťou.


Verš v kontexte

20 Jazyk spravod­livého je naj­lepšie strieb­ro, myseľ bez­božných je málo hod­na.
21 Pery spravod­livého vedú mnohých, bláz­ni však umierajú nerozum­nosťou.
22 Požeh­nanie Hos­podinovo obohacuje a ne­pridáva k tomu žiaľ.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

21 Rty spraved­livého pasú mnohých, a bláz­ni zomierajú pre­to, že sú bez roz­umu.

Evanjelický

21 Pery spravod­livého vedú mnohých, bláz­ni však umierajú nerozum­nosťou.

Ekumenický

21 Pery spravod­livého za­sycujú mnohých, bláz­ni však hynú pre nerozum­nosť.

Bible21

21 Rty sprave­dlivého na­sytí mnohé, hňupové zemřou na vlastní ztřeštěnost.