EvanjelickýPieseň4,6

Pieseň 4:6

Skôr, ako za­veje večer­ný vánok a zmiz­nú tiene, vy­j­dem si na vrch myr­hový a na kadid­lový pahorok.


Verš v kontexte

5 Tvoje dva pr­s­níky sú ako dve mláďatá, gazelie dvojčatá, ktoré sa pasú medzi ľaliami.
6 Skôr, ako za­veje večer­ný vánok a zmiz­nú tiene, vy­j­dem si na vrch myr­hový a na kadid­lový pahorok.
7 Celá si krás­na, moja milovaná, a škvr­ny na tebe niet.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 Do­kiaľ nezavanie a ne­sc­hladí sa deň, a ne­utečú tiene, odídem k vr­chu myrr­hy a k vŕšku kadiva.

Evanjelický

6 Skôr, ako za­veje večer­ný vánok a zmiz­nú tiene, vy­j­dem si na vrch myr­hový a na kadid­lový pahorok.

Ekumenický

6 Prv ako za­vanie deň a stratia sa tône, vy­j­dem si na myr­hový vrch a na kadid­lový pahorok.

Bible21

6 Ještě než s vánkem při­jde dena roz­prch­nou se stíny, na horu myrhy vy­jdu si, na paho­rek vonných koření.