EvanjelickýPieseň4,5

Pieseň 4:5

Tvoje dva pr­s­níky sú ako dve mláďatá, gazelie dvojčatá, ktoré sa pasú medzi ľaliami.


Verš v kontexte

4 Tvoj krk je ako veža Dávidova, vy­stavená v pev­nosť; tisíc štítov visí na ňom, všet­ko sú to štíty rytier­ske.
5 Tvoje dva pr­s­níky sú ako dve mláďatá, gazelie dvojčatá, ktoré sa pasú medzi ľaliami.
6 Skôr, ako za­veje večer­ný vánok a zmiz­nú tiene, vy­j­dem si na vrch myr­hový a na kadid­lový pahorok.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 dvoje tvojich pŕs je ako dvoje sŕňat, dvojčatá sr­ny, ktoré sa pasú medzi ľaliami.

Evanjelický

5 Tvoje dva pr­s­níky sú ako dve mláďatá, gazelie dvojčatá, ktoré sa pasú medzi ľaliami.

Ekumenický

5 Tvoje dve ňad­rá sú ako dve mláďatá, gazelie dvoj­ičky, čo sa pasú medzi ľaliami.

Bible21

5 Dvo­jice prsů tvých dvo­jice ko­lou­chů je, srnčí dvojčátka, jež pa­sou se v li­liích.