EvanjelickýPieseň4

Pieseň

1 Aká si krás­na, moja milovaná, aká si krás­na! Oči tvoje - holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zo­stupuje z gileád­skych vr­chov.
2 Tvoje zuby sú ako práve ostrihané stádo oviec, čo vy­stupuje z kúpeľa. Každá z nich má po dvoje mláďat, jalovej medzi nimi niet.
3 Tvoje pery sú ako šar­látová niť, tvoja reč je pôvab­ná. Tvoje sluchy sú ako krížal­ky granátového ja­bl­ka za tvojím závojom.
4 Tvoj krk je ako veža Dávidova, vy­stavená v pev­nosť; tisíc štítov visí na ňom, všet­ko sú to štíty rytier­ske.
5 Tvoje dva pr­s­níky sú ako dve mláďatá, gazelie dvojčatá, ktoré sa pasú medzi ľaliami.
6 Skôr, ako za­veje večer­ný vánok a zmiz­nú tiene, vy­j­dem si na vrch myr­hový a na kadid­lový pahorok.
7 Celá si krás­na, moja milovaná, a škvr­ny na tebe niet.
8 Príď z Libanonu, snúbenica; príď z Libanonu a zo­stúp! Zo­stúp z vr­chol­ca Amánu, z vr­chol­ca Semíru a Cher­móna, z br­lohov levov a z vr­chov le­opar­dov.
9 Uchvátila si mi srd­ce, ses­tra, moja snúbenica. Uchvátila si mi srd­ce jediným svojím po­hľadom, jediným dielikom svoj­ho ná­hr­del­níka.
10 Aké sú krás­ne tvoje ľúbos­ti, moja ses­tra, snúbenica. O čo vzác­nejšie sú tvoje ľúbos­ti než víno. A vôňa tvojich olejov nad všet­ky bal­zamy.
11 Tvoje pery rosia med, snúbenica. Med a mlieko je pod tvojím jazykom. A vôňa tvojich šiat je ako vôňa Libanonu.
12 Za­vretou záh­radou je moja ses­tra, snúbenica, za­vretou záh­radou, za­pečateným prameňom.
13 Tvoje výhon­ky tvoria granátov­níkový sad s najv­zác­nejším ovocím, hen­nou a nar­dom.
14 Nard a šaf­rán, von­ná tr­sť a škorica so všet­kými kadid­lovými drevinami, myr­ha a aloe i všet­ky pre­vzác­ne bal­zamy.
15 Prameň záh­rad­ný, stud­nica živej vody, čo prúdi z Libanonu.
16 Pre­buď sa, sever­ný vietor, a príď, južný vánok. Pre­vej mi záh­radu, nech roz­váňajú jej bal­zamy. Nech vstúpi môj milý do svojej záh­rady, nech okúsi jej pre­vzác­ne ovocie.

EvanjelickýPieseň4