EvanjelickýPieseň3,3

Pieseň 3:3

Našli ma strážcovia, čo chodia po mes­te. Ne­videli ste toho, ktorého zo srd­ca ľúbim?


Verš v kontexte

2 Vstanem a obeh­nem mes­to, ulice i námes­tia; po­hľadám toho, ktorého zo srd­ca ľúbim; hľadala som ho, ale nenašla.
3 Našli ma strážcovia, čo chodia po mes­te. Ne­videli ste toho, ktorého zo srd­ca ľúbim?
4 Sot­va som však po­odišla od nich, našla som toho, ktorého zo srd­ca ľúbim. Chytila som ho, a viac ho ne­pus­tím, do­kiaľ ho ne­privediem do domu svojej mat­ky, do izby tej, ktorá ma počala.

späť na Pieseň, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Našli ma strážcovia, ktorí ob­chádzajú po mes­te. Či ste nevideli toho, ktorého miluje moja duša?

Evanjelický

3 Našli ma strážcovia, čo chodia po mes­te. Ne­videli ste toho, ktorého zo srd­ca ľúbim?

Ekumenický

3 Našli ma strážcovia, čo ob­chádzajú mes­to: Ne­videli ste toho, ktorého ľúbi moja duša?

Bible21

3 Naš­li mě strážní, co město obcházejí: – Vi­dě­li jste to­ho, kterého z duše mi­lu­ji?