RoháčekPieseň3,3

Pieseň 3:3

Našli ma strážcovia, ktorí ob­chádzajú po mes­te. Či ste nevideli toho, ktorého miluje moja duša?


Verš v kontexte

2 Nože tedy nech vstanem a obídem po mes­te; po námes­tiach a po uliciach budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla.
3 Našli ma strážcovia, ktorí ob­chádzajú po mes­te. Či ste nevideli toho, ktorého miluje moja duša?
4 Len čo som od­išla od nich, našla som toho, ktorého miluje moja duša. Chopila som sa ho a ne­pus­tila som ho, do­kiaľ som ho nedovied­la do domu svojej mat­ky a do izby tej, ktorá ma počala.

späť na Pieseň, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Našli ma strážcovia, ktorí ob­chádzajú po mes­te. Či ste nevideli toho, ktorého miluje moja duša?

Evanjelický

3 Našli ma strážcovia, čo chodia po mes­te. Ne­videli ste toho, ktorého zo srd­ca ľúbim?

Ekumenický

3 Našli ma strážcovia, čo ob­chádzajú mes­to: Ne­videli ste toho, ktorého ľúbi moja duša?

Bible21

3 Naš­li mě strážní, co město obcházejí: – Vi­dě­li jste to­ho, kterého z duše mi­lu­ji?