Evanjelický4. Mojžišova3,18

4. Mojžišova 3:18

Numeri

Toto sú mená synov Géršónových podľa ich čeľadí: Lib­ní a Šimeí.


Verš v kontexte

17 Toto boli synovia Lévího podľa svojich mien: Géršón, Kehát a Merárí. 18 Toto sú mená synov Géršónových podľa ich čeľadí: Lib­ní a Šimeí. 19 Kehátov­ci podľa svojich čeľadí sú: Am­rám, Jis­hár, Cheb­rón a Uzziél.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 A toto sú mená synov Geršonových podľa svojich čeľadí: Lib­ni a Šimei.

Evanjelický

18 Toto sú mená synov Géršónových podľa ich čeľadí: Lib­ní a Šimeí.

Ekumenický

18 Toto sú mená Geršónov­cov podľa rodov: Lib­ni a Šimei.

Bible21

18 Toto jsou jmé­na Geršo­nových synů po je­jich ro­dech: Libni a Ši­mei.