Roháček4. Mojžišova3,18

4. Mojžišova 3:18

Numeri

A toto sú mená synov Geršonových podľa svojich čeľadí: Lib­ni a Šimei.


Verš v kontexte

17 A toto boli synovia Léviho po svojich menách: Geršon, Kehát a Merári. 18 A toto sú mená synov Geršonových podľa svojich čeľadí: Lib­ni a Šimei. 19 A synovia Kehátovi podľa svojich čeľadí: Am­ram a Jis­hár, Heb­ron a Uzziel.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 A toto sú mená synov Geršonových podľa svojich čeľadí: Lib­ni a Šimei.

Evanjelický

18 Toto sú mená synov Géršónových podľa ich čeľadí: Lib­ní a Šimeí.

Ekumenický

18 Toto sú mená Geršónov­cov podľa rodov: Lib­ni a Šimei.

Bible21

18 Toto jsou jmé­na Geršo­nových synů po je­jich ro­dech: Libni a Ši­mei.