Evanjelický4. Mojžišova3,17

4. Mojžišova 3:17

Numeri

Toto boli synovia Lévího podľa svojich mien: Géršón, Kehát a Merárí.


Verš v kontexte

16 Tak ich Mojžiš na po­kyn Hos­podinov spočítal, ako bolo pri­kázané. 17 Toto boli synovia Lévího podľa svojich mien: Géršón, Kehát a Merárí. 18 Toto sú mená synov Géršónových podľa ich čeľadí: Lib­ní a Šimeí.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A toto boli synovia Léviho po svojich menách: Geršon, Kehát a Merári.

Evanjelický

17 Toto boli synovia Lévího podľa svojich mien: Géršón, Kehát a Merárí.

Ekumenický

17 Toto sú Lévi­ov­ci podľa mien: Geršón, Kehát a Merári.

Bible21

17 Toto jsou Levi­ho synové, jmenovi­tě: Geršon, Ke­hat a Me­ra­ri.