Evanjelický4. Mojžišova22,41

4. Mojžišova 22:41

Numeri

Ráno vzal Bálák Bileáma a vy­viedol ho na Bámot-Baál, od­kiaľ uzrel i naj­vzdialenejšiu časť ľudu.


Verš v kontexte

39 Po­tom šiel Bileám s Bálákom a prišli do Kir­jat-Chucótu. 40 Nato obetoval Bálák hovädzí dobytok i ovce a po­slal Bileámovi i kniežatám, ktoré boli s ním. 41 Ráno vzal Bálák Bileáma a vy­viedol ho na Bámot-Baál, od­kiaľ uzrel i naj­vzdialenejšiu časť ľudu.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

41 A stalo sa d­ruhého dňa ráno, že Balák pojal Baláma a vy­viedol ho na výšiny Bála, od­kiaľ videl koniec iz­rael­ského ľudu.

Evanjelický

41 Ráno vzal Bálák Bileáma a vy­viedol ho na Bámot-Baál, od­kiaľ uzrel i naj­vzdialenejšiu časť ľudu.

Ekumenický

41 Na­sledujúce ráno Balák vzal so sebou Bileáma a vy­viedol ho na Baálovo po­svät­né náv­ršie Bámot-Baál, od­kiaľ bolo vidieť až na kraj tábora ľudu.

Bible21

41 Ráno pak Balák vzal Balaá­ma a vy­ve­dl ho na Baalovo návrší, odkud byl vi­dět zadní voj li­du.