Roháček4. Mojžišova22,41

4. Mojžišova 22:41

Numeri

A stalo sa d­ruhého dňa ráno, že Balák pojal Baláma a vy­viedol ho na výšiny Bála, od­kiaľ videl koniec iz­rael­ského ľudu.


Verš v kontexte

39 A tak išiel Balám s Balákom, a prišli do Kir­jat-chucót. 40 A Balák obetujúc nabil volov a drob­ného dobyt­ka a po­slal Balámovi a kniežatám, ktoré boly s ním. 41 A stalo sa d­ruhého dňa ráno, že Balák pojal Baláma a vy­viedol ho na výšiny Bála, od­kiaľ videl koniec iz­rael­ského ľudu.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

41 A stalo sa d­ruhého dňa ráno, že Balák pojal Baláma a vy­viedol ho na výšiny Bála, od­kiaľ videl koniec iz­rael­ského ľudu.

Evanjelický

41 Ráno vzal Bálák Bileáma a vy­viedol ho na Bámot-Baál, od­kiaľ uzrel i naj­vzdialenejšiu časť ľudu.

Ekumenický

41 Na­sledujúce ráno Balák vzal so sebou Bileáma a vy­viedol ho na Baálovo po­svät­né náv­ršie Bámot-Baál, od­kiaľ bolo vidieť až na kraj tábora ľudu.

Bible21

41 Ráno pak Balák vzal Balaá­ma a vy­ve­dl ho na Baalovo návrší, odkud byl vi­dět zadní voj li­du.