Bible21Numeri22,41

Numeri 22:41

Ráno pak Balák vzal Balaá­ma a vy­ve­dl ho na Baalovo návrší, odkud byl vi­dět zadní voj li­du.


Verš v kontexte

39 A tak šel Balaám s Balákem do Ki­ri­at-chu­co­tu. 40 Tam Balák obětoval skot a brav a po­zval k hostině Balaá­ma i hodnostáře, kteří ho přive­dli. 41 Ráno pak Balák vzal Balaá­ma a vy­ve­dl ho na Baalovo návrší, odkud byl vi­dět zadní voj li­du.

späť na Numeri, 22

Príbuzné preklady Roháček

41 A stalo sa d­ruhého dňa ráno, že Balák pojal Baláma a vy­viedol ho na výšiny Bála, od­kiaľ videl koniec iz­rael­ského ľudu.

Evanjelický

41 Ráno vzal Bálák Bileáma a vy­viedol ho na Bámot-Baál, od­kiaľ uzrel i naj­vzdialenejšiu časť ľudu.

Ekumenický

41 Na­sledujúce ráno Balák vzal so sebou Bileáma a vy­viedol ho na Baálovo po­svät­né náv­ršie Bámot-Baál, od­kiaľ bolo vidieť až na kraj tábora ľudu.

Bible21

41 Ráno pak Balák vzal Balaá­ma a vy­ve­dl ho na Baalovo návrší, odkud byl vi­dět zadní voj li­du.

Bible21Numeri22,41

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček