Evanjelický4. Mojžišova22,29

4. Mojžišova 22:29

Numeri

Bileám od­povedal os­lici: Do­pus­tila si sa svoj­vôle proti mne! Keby som mal meč v ruke, určite by som ťa za­bil.


Verš v kontexte

28 Vtedy ot­voril Hos­podin os­lici ús­ta; i po­vedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že si ma už trik­rát zbil? 29 Bileám od­povedal os­lici: Do­pus­tila si sa svoj­vôle proti mne! Keby som mal meč v ruke, určite by som ťa za­bil. 30 Tu os­lica po­vedala Bileámovi: Či nie som tvojou os­licou, na ktorej jaz­díš, od­kedy žiješ, až do dnešného dňa? Robievala som ti to? Od­povedal: Nie!

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

29 A Balám po­vedal os­lici: Lebo si robíš zo mňa bláz­na. Oj, aby som mal meč vo svojej ruke, je is­té, že by som ťa teraz za­bil.

Evanjelický

29 Bileám od­povedal os­lici: Do­pus­tila si sa svoj­vôle proti mne! Keby som mal meč v ruke, určite by som ťa za­bil.

Ekumenický

29 Bileám jej od­vetil: Svoj­voľne si si počínala voči mne. Keby som mal po ruke meč, hneď by som ťa za­bil.

Bible21

29 Balaám oslici od­po­věděl: „Děláš si ze mě bláz­ny! Mít po ruce meč, už bych tě zabil!“