Roháček4. Mojžišova22,29

4. Mojžišova 22:29

Numeri

A Balám po­vedal os­lici: Lebo si robíš zo mňa bláz­na. Oj, aby som mal meč vo svojej ruke, je is­té, že by som ťa teraz za­bil.


Verš v kontexte

28 Vtedy ot­voril Hos­podin ús­ta os­lice, a riek­la Balámovi: Čo som ti urobila, že ma biješ toto už po tretí raz? 29 A Balám po­vedal os­lici: Lebo si robíš zo mňa bláz­na. Oj, aby som mal meč vo svojej ruke, je is­té, že by som ťa teraz za­bil. 30 Na to riek­la os­lica Balámovi: Či nie som ja tvoja os­lica, na ktorej si jaz­dieval celý svoj život až do tohoto dňa? A či som azda mala voľakedy obyčaj robiť ti tak? A po­vedal: Nie.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

29 A Balám po­vedal os­lici: Lebo si robíš zo mňa bláz­na. Oj, aby som mal meč vo svojej ruke, je is­té, že by som ťa teraz za­bil.

Evanjelický

29 Bileám od­povedal os­lici: Do­pus­tila si sa svoj­vôle proti mne! Keby som mal meč v ruke, určite by som ťa za­bil.

Ekumenický

29 Bileám jej od­vetil: Svoj­voľne si si počínala voči mne. Keby som mal po ruke meč, hneď by som ťa za­bil.

Bible21

29 Balaám oslici od­po­věděl: „Děláš si ze mě bláz­ny! Mít po ruce meč, už bych tě zabil!“