Ekumenický4. Mojžišova22,29

4. Mojžišova 22:29

Numeri

Bileám jej od­vetil: Svoj­voľne si si počínala voči mne. Keby som mal po ruke meč, hneď by som ťa za­bil.


Verš v kontexte

28 Vtedy Hos­podin ot­voril os­lici ús­ta a ona po­vedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že ma už tretík­rát biješ? 29 Bileám jej od­vetil: Svoj­voľne si si počínala voči mne. Keby som mal po ruke meč, hneď by som ťa za­bil. 30 Os­lica sa znova oz­vala: Či nie som tvoja os­lica, na ktorej od­dáv­na až do­dnes jaz­díš? Správala som sa nie­kedy k tebe tak­to? On od­povedal: Nie.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

29 A Balám po­vedal os­lici: Lebo si robíš zo mňa bláz­na. Oj, aby som mal meč vo svojej ruke, je is­té, že by som ťa teraz za­bil.

Evanjelický

29 Bileám od­povedal os­lici: Do­pus­tila si sa svoj­vôle proti mne! Keby som mal meč v ruke, určite by som ťa za­bil.

Ekumenický

29 Bileám jej od­vetil: Svoj­voľne si si počínala voči mne. Keby som mal po ruke meč, hneď by som ťa za­bil.

Bible21

29 Balaám oslici od­po­věděl: „Děláš si ze mě bláz­ny! Mít po ruce meč, už bych tě zabil!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček