Evanjelický4. Mojžišova22,2

4. Mojžišova 22:2

Numeri

Bálák, syn Cip­pórov, videl všet­ko, čo vy­konal Iz­rael Amorej­com.


Verš v kontexte

1 Iz­rael­ci sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa na moáb­skych stepiach na druhej strane Jor­dánu na­proti Jerichu. 2 Bálák, syn Cip­pórov, videl všet­ko, čo vy­konal Iz­rael Amorej­com. 3 Vtedy sa Moáb­ci veľmi zľak­li ľudu, lebo ho bolo mnoho. Moáb­ci sa zhrozili Iz­rael­cov

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

2 A Balák, syn Cip­porov, videl všet­ko, čo učinil Iz­rael Amorejovi.

Evanjelický

2 Bálák, syn Cip­pórov, videl všet­ko, čo vy­konal Iz­rael Amorej­com.

Ekumenický

2 Balák, syn Cip­póra, videl všet­ko, čo urobil Iz­rael Amorejčanom.

Bible21

2 Balák, syn Ciporův, se do­zvěděl o všem, co Iz­rael pro­ve­dl Emo­rej­cům.