Roháček4. Mojžišova22,2

4. Mojžišova 22:2

Numeri

A Balák, syn Cip­porov, videl všet­ko, čo učinil Iz­rael Amorejovi.


Verš v kontexte

1 A synovia Iz­raelovi sa rušali a roz­ložili sa táborom v Ar­bót-moábe, na druhej strane Jor­dána, nap­roti Jerichu. 2 A Balák, syn Cip­porov, videl všet­ko, čo učinil Iz­rael Amorejovi. 3 Pre­to sa veľmi bál Moáb iz­rael­ského ľudu, lebo ho bolo mnoho, a pre­to sa hrozil Moáb synov Iz­raelových.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

2 A Balák, syn Cip­porov, videl všet­ko, čo učinil Iz­rael Amorejovi.

Evanjelický

2 Bálák, syn Cip­pórov, videl všet­ko, čo vy­konal Iz­rael Amorej­com.

Ekumenický

2 Balák, syn Cip­póra, videl všet­ko, čo urobil Iz­rael Amorejčanom.

Bible21

2 Balák, syn Ciporův, se do­zvěděl o všem, co Iz­rael pro­ve­dl Emo­rej­cům.