Ekumenický4. Mojžišova22,2

4. Mojžišova 22:2

Numeri

Balák, syn Cip­póra, videl všet­ko, čo urobil Iz­rael Amorejčanom.


Verš v kontexte

1 Iz­raeliti šli ďalej a utáborili sa na Moáb­skych stepiach v Zajordánsku na­proti Jerichu. 2 Balák, syn Cip­póra, videl všet­ko, čo urobil Iz­rael Amorejčanom. 3 Moábčania sa veľmi zľak­li ľudu, lebo ho bolo mnoho; priam sa zhrozili Iz­raelitov.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

2 A Balák, syn Cip­porov, videl všet­ko, čo učinil Iz­rael Amorejovi.

Evanjelický

2 Bálák, syn Cip­pórov, videl všet­ko, čo vy­konal Iz­rael Amorej­com.

Ekumenický

2 Balák, syn Cip­póra, videl všet­ko, čo urobil Iz­rael Amorejčanom.

Bible21

2 Balák, syn Ciporův, se do­zvěděl o všem, co Iz­rael pro­ve­dl Emo­rej­cům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček